Monarkin Staten Sverige

2017-09-25 12:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

Monarkin Staten Sverige

Projektet är inte minst till för att påvisa/visa att den nuvarande så kallade national staten Sverige är inte en legitim/laglig organisation.  Vilket i sin tur innebär att denna fiktiva organisation inte har rätt /inte kan ha rätt att exempelvis indriva skatter eller bestraffa människor inom dess påstådda territorium.

För att inte lämna Sverige i sticket skapas samtidigt en legitim struktur till vilken rättslojala kan ansluta sig.  Därför har Vi utropat oss Monark af Staten Sverige m.m..

Hösten 12017 (8.9.17) urfolkstid proklamerades Monarkin Staten Sverige, en legitim stat för nationen där förut ingen legitim stat fanns, och Vi Monark af Staten Sverige då även Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus, född 30 april 11946) hålls som gisslan medan han liksom gisslan i bolagsstatens regering gör sken av att arbeta i svenska folkets intressen trots att han strax efter sitt tillträde som statschef utlyste bolagiseringen av det som förut var folkets stat.  Proklamationen har blivit registrerad 8.9.17. hos Nacka tingsrätt i samband med offentligt vittnesmål i rättssal inför c:a 100 professionella deltagare, där urfolkstingets beslut om metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle inlämnades.

Vi är sedan tidigare Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och domare i Baltic Sea Indigenous Court.

Stiftande dokument och order på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ ,  där även Baltic Sea Indigenous Court beslut relevanta till Nationen Sverige läggs ut, såsom kommande detaljerat utslag ang. detaljerna i decentraliseringsprocessen av "liken", företag heter ju på Engelska Corporations, förkortas "Corps.", vilket är lik....
 

Nation vs. Stat

Det kan konstateras att begreppen Nation och Stat är avsiktligt sammanblandade av den klass medvetandets krigare och/eller terrorister som i dag kontrollerar de-facto staten, som inte är en legitim stat för folkets resursfördelning i alla välståndsparametrar — se här inte minst det helt nedtystade forskningsområdet Gender Economy http://gendereconomy.com/main/def.html — utan som fungerar som en farm för brukande av själar utan att dessa tillåts växa utanför de uppsatta stängslena, som är väldigt trånga.  Och detta brukande görs åt de-facto ägarna, i parametern pengar (i sig en illusorisk gemensam sinnessjukdom — man kan inte äta pengar och finns ingen planet kan man inget köpa för dem — som just pga dess utbredning även relativt friska måste förhålla sig till), som är en odemokratisk makt, för flertalet även dold.

Som Monark af Staten Sverige, tillika domare i Baltic Sea Indigenous Court (m.m.), gör Vi vad vi kan för att delegitimera medvetandeterrorismen genom vilket den falska legitimiteten att förtrycka levande själar skapas i strikt styrda så kallade folkrörelser, som är starkt begränsade av samma parametrar som de parametrar dessa därefter stöder förtrycket av levande människor i.

En avslöjad terrorregim har ej rätt att besluta över fria själar, så en sak att absolut hävda är att fria själar endast får dömas av andra fria själar.  "Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, är att den nuvarande världsbilden i väst skapades som en konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militärdiktatur."  (Ola Alexander Frisk citerad i Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders rättigheter.)  "In sociology, the iron cage is a term coined by Max Weber for the increased rationalization inherent in social life, particularly in Western capitalist societies.  The "iron cage" thus traps individuals in systems based purely on teleological efficiency, rational calculation and control.  Weber also described the bureaucratization of social order as "the polar night of icy darkness".  The original German term is stahlhartes Gehäuse; this was translated into "iron cage", an expression made familiar to English language speakers by Talcott Parsons in his 1930 translation of Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism."  — Wikipedia.  Stahlhartes Gehäuse tvingar in i DERAS terrorsystem.
 

Rättvisa

Det är inte fel att utropa sig till suverän som ger direktiv efter att ett liv ha stått under sinnesfångar- och sinnesförtransningssystemet som systematiskt har gett just direktiv, regler, order.  Det viktiga är bara att göra så i full integritet.  Det är rätt att göra rätt, och den som gör rätt har den högre rätten.  Vartefter människor blir friska i knoppen kan de därefter själva skapa sina egna urfolkslagar i enlighet med konstitutionen för Godland som även är Monarkin Staten Sveriges konstitution.

Det är en självklar rättighet att skapa rättvisa då sådan ej finns.  "Lagar" som förbjuder sådant är förtryckarnas regler, men inte lag.  Spelar sedan ingen roll om förtryckarna så är ett helt folk av "Pod People".  Det är därför Vi instruerar lagmännen i bolagsstatens kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer om att inrätta urfolksting vid varje tingsrätt samt att inga författningar etc. får tillämpas mot en enskild som ej så önskar, men att i övergången till urfolksrätt kan för smidighet tills allt faller på plats så kallat sunt förnuft tillämpas i att följa sedvänjor så länge alla inblandade är tillfreds därmed.  Urfolk har ju rätt att dömas av sina likar, inte av "Pod People" styrda via sinnesfångar- och sinnesförtransningssystemet.  (Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17. )
 

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court  (Engelska:  Monarch of State Sweden, Leif of Godland, Leif af Östersjöväldet, Judge in Baltic Sea Indigenous Court).
 

//