Ett meddelande från den lojala oppositionen

2015-11-09 14:40 LegeNet
Skriv ut

När andliga dimensioner förnekas, förloras allt av sant värde för en själ.  Den värld vi lever i uppfyller inte 'sin del av avtalet'.  Men det behövs 'ett avtal', vi är för många för att leva kringströvande i små grupper på jorden.  Att som 'lojal opposition' förtydliga att 'avtalet är brutet', att förtydliga det genom att hävda det, är inte att förstöra utan att förtydliga vad som redan är förstört, och som därför måste återuppbyggas.

Den nuvarande utvecklingen är ohållbar, ingen mår bra, alla får det i alla dimensioner sämre.

Därför är det nödvändigt att avslöja de juridiska, semantiska och andra svart-magi-formler varmed våra eviga själar binds här och nu.  Om det inte är uppenbart, juridik är svartmagi.  Allt handlar i botten om vad våra odödliga själar går med på.  Vi går med på det vi tror på.
 

Rekommenderade studier:
Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ",  "TEASER - This Is How The State Fucks Your Mind",  "Today I have Reported to The Prosecutor of the International Criminal Court about the Ongoing Crimes Against Humanity Committed by the Network or the Cartel of the Academic tradition" (2015-11-02, OAF).
A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy, "THE HISTORY OF NEW CHRONOLOGY",  Anatoly T. Fomenko, "History: Fiction or Science?" (2003, Chronology book in seven volumes online, Chronology 1 - Chronology 7).
Tweets på  https://twitter.com/legenet .
YouTubes på kanal neoiam,  https://www.youtube.com/user/neoiam/videos .

Den juridiska svart-magin har redan avslöjats här på  http://lege.net/ .
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//

 

Kommentar från LegeNet  2015-11-30 15:18:30:

Kommentar "Dessa självrefererande medvetandeskikt skulle nog må bra av att så att säga 'öppna ett tredje öga'" i Dagens Juridik tråd om att Jurister och teologer ska utbilda statstjänstemän om mänskliga rättigheter.

Ursprungslänk:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes?page=1#comment-55209
 

LegeNet mån, 2015-11-30 15:18

Ove Mollvik 2015-11-30 08:58:  "Tjänstemännen vill ha juridiska rätten att bestämma människovärdet över andra.  Nu ordnas en särskild kurs åt dem.  Tala om statligt rättshaveri!"

Som jag har förstått det anses det finnas hopplösa människor som trots att de är intelligenta det inte är någon mening att lyssna på.  I media har jag sett begrepp som 'stolletänkande'.

Det förekommer intellektuella skikt som i slutna grupper bortom offentligheten för dialoger samtidigt som de avfärdar kontext aka. sammanhang framförda av många 'visselblåsare'.  Allt som inte kan förklaras inom den akademiska traditionen 'måste' förnekas, ignoreras eller bortförklaras, så som jag tidigare nämnt:

"Verkliga händelser som ej kan förklaras inom traditionen förnekas helt enkelt, och detta tycks innefatta det verkliga maktspelet och det verkliga kriget, tyvärr med verkliga döda, men som sagt, går det inte att förklara inom traditionen så måste det bortförklaras [...], oavsett hur många hundratals vittnen som säger något annat.  För det räcker ju med en traditionsbärarande expert för att förkasta alla vittnen.  Det är auktoriteten som kan omtolka vad som kan ha hänt så det är förenligt med vad traditionen bjuder.  Vanliga vittnen har inte den kompetensen."  (LegeNet 2015-11-21 19:09.)

Det är från detta intellektuella skikt man kan få höra saker som att Internet är nonsens och att det endast är det djupare tänkandet som är av värde.  Samtidigt vet de just därför inte vad det är de försvarar sig mot.  De vet nog inte ens vad det är de försvarar...

Dessa självrefererande medvetandeskikt skulle nog må bra av att så att säga 'öppna ett tredje öga', och då menar jag att de skulle behöva börja titta på sådan kontext / sammanhang, som de förut avfärdat.  Sedan kanske den helt avgörande verkliga dialogen kan komma igång.  Den jag tex refererat till i svar till Jur kand, som sedan inte hört av sig.  (LegeNet 2015-11-22 12:58.)

 

Kommentar från LegeNet  2015-12-01 12:46:32:

I "Makt är rätt" måste allt som ännu inte kan förklaras av maktbärarna själva förnekas, ignoreras eller bortförklaras.

I "Förståelse är rätt" är det rätt att visa på vad som ännu inte kan förklaras, för därmed blir det möjligt att finna svaren.  Som då inte kommer att ägas av de forna maktbärarna, och där har vi svaret på varför dessa ej tillåter detta.

 

Kommentar från LegeNet  2015-12-04 21:36:18:

Den intellektuella kollaps och legitimitetsmässiga konkurs vi nu bevittnar har ingen annan lösning än att erkänna grunden till problemet; den falska vetenskapen.

Alltsedan Platos Republic, där han föreslog att människor skulle serveras "nyttiga lögner" för att vara till maximal nytta för de styrande, har den så kallade makteliten ansett det vara filosofernas existensberättigande att förbehålla sina verkliga tankar för en sluten krets och helst servera allmänheten just nyttiga lögner, eller i varje fall inte redovisa sina tankar öppet och klart inför allmänheten.  (En av de senare filosofer som argumenterat för dessa tankar är den politiske filosofen Leo Strauss som verkade på University of Chicago under 50- och 60-talen.  Det var Leo Strauss som inspirerade de så kallade neocons (ny-bedragare??), som fått starkt inflytande över den amerikanska utrikespolitiken.  Religion och krig skulle enligt Strauss användas för att "uppfostra" och "förädla" de vanliga människorna.)

Tankebilden är att en elit ska styra en dum massa.  De som ser sig som elit har ingen annan källa till makt än vad de kan få massorna att acceptera som sanning.  Därför är de motiverade inte av att massorna faktiskt skulle lära sig tänka och förstå själva, utan av att hålla massorna fördummade.  Den enskilt största faktorn som stöder den så kallade maktelitens herravälde är den falska tron att de inte skulle manipulera vilken som helst kunskap och förståelse bara för egen vinning.

Bara ett exempel:  Hur blir något vetenskap?  I en verklig vetenskap måste processen för att nå kunskap vara vetenskap.  Inte så i den civilreligion vi lever under, för här är det bara det som godkänns av 'eliten' som undersöks och presenteras som vetenskap.  I en verklig vetenskap är det lösande av motsägelser som skapar kunskap.  I en falsk får motsägelser ej finnas, då de är ologiska.

'Eliten' vidmakthåller sin kontroll över massorna genom den spridda tron — den farligaste fördomen av dem alla! — att acceptabel information måste vara "officiellt godkänd".  Inte sant.  Som Ola Alexander Frisk skriver i slutet av kapitel 1 och i början av kapitel 2 av "This Is How The State Fucks Your Mind":  "If the world was constructed as the élite of the state(s) and the academic tradition say it is; then everything would be based on to help people to understand and think better: from the first day in school.  And thinking and understanding would also, in such a world, be a most attractive area: the area that rule over everything else."  (p. 21.)  "One common result of the false science is that you are likely to be doomed to be a dedicated supporter of the hidden restrictions on your ability to think and understand; and happily demand that all the others must also be as stupid as you are."  (p. 23.)

Alltså, hade världen varit konstruerad som statens/staternas eliter och den akademiska traditionen säger att den är så hade allt varit baserat på att hjälpa människor att förstå och tänka bättre.  Istället blir du troligen dömd till att bli en hängiven supporter till de dolda begränsningarna för din förmåga att tänka och förstå så att du gladeligen kräver av alla andra att de också måste vara lika korkade.

Egen liten text:  "Det var en gång en foliehatt" (2015-07-19 01:27) om Plato, John Calvins läror, Benedict Spinoza, Johann Gottlieb Fichte, Harvard-professorn Alexander Inglis och 6th International Congress of Philosophy år 1926 vid Harvard Universitetet.

 
[No more comments.]