STATUSRAPPORT 2016-11-21

2016-11-21 14:45 LegeNet
Skriv ut

Den västerländska kulturen är avslöjad som ett bedrägeri ursprungligen av den romerska imperialismen.

Det är avslöjat hur vi gjorts till lallande idioter.


"The Academic tradition is simply the worst terrorists that so far has existed on this planet.— Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, Division TwoThe Hidden System of Platonism Rules the Current Western Culture, p. 166,  http://hyperdialog.tk/ .  Läs boken på länken om hur vi kan befria oss från tusentals år av mental militärdiktatur!

Ju mer insyltade i systemet vi är, ju mer har vi korrumperats.

Hypertabuet är att vi ej är tillåtna att ifrågasätta grundidiotin vilket skapar den tredje nivån av stress vilket gör att vi blir aggressiva mot dem som rubbar oss i vår förnekelse.

Hypertabuet och Djupstatens försvar av detsamma genom allehanda för det mesta dolt förtryck är enda möjligheten att upprätthålla bedrägeriet.

Genom att förstå hur förtryck har korrumperat kan vi förlåta förtryckarna, bara de förstår själva.  Det är allas våra ansvar att göra våra inre arbeten.  Alternativet är verkligen undergång.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-11-21.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty