Tankar om självständighet

2016-07-07 14:44 LegeNet
Skriv ut

När förenta staterna blev självständigt gällde att alla människor erkändes självständighet, ingen stod över någon annan.  Det innebar att alla hade lika rätt att försvara sin självständighet.  Kom sheriffen in på din tomt så hade du all rätt att med vapenhot beordra honom att lämna den, du hade rätten på din sida, inte han.  Ingen stod ju över någon annan!  Detta sista är naturligtvis lite hycklande, för samtidigt skedde ett folkmord på ursprungsbefolkningen.  Det jag här vill peka på är dock de principer som etablerades.

När det gäller stater erkänner väl de flesta principen om självständighet, och många vet säkert också att den svenska kungen är suverän och alltså inte står under svensk myndighetsutövning.  Men varför skulle principen om självständighet endast gälla hovet?  Vissa vill förstås att inte ens hovet ska erkännas självständighet, det är det kollektivistiska tänkesättet, att alla ska vara lika osjälvständiga.  Det som då blir följden är förstås att några blir "mer jämlika än andra".

Det är inte fel att gå samman om att försvara sin självständighet gentemot rövare.  I många länder agerar internationella företag rövare med egna legosoldater, och då ska naturligtvis en självständig civilbefolkning beväpna och organisera sig i motstånd för att försvara sig.  Alla har naturligtvis samma moraliska rätt att beväpna sig och att försvara sig.  För de internationella företag som önskar röva är det istället en fördel om de kan muta regeringar att avväpna civilbefolkningen och istället använda stående arméer eller polismakt och domstolsväsende som rövarföretagens proxy-legosoldater eftersom detta skänker en fernissa av "legitimitet" över deras röveri.  Alla totalitära stater förbjuder därför sin civilbefolkning att försvara sig, och försöker också att avväpna civilbefolkningen.  Detta gäller t.ex. Konungariket Sverige.

I Konungariket Sverige är alltså undersåtarna INTE självständiga, utan just undersåtar till den suveräna Konungen.  Denne har senare godkänt att undersåtarna tillåtits vissa privilegier, trots att de är undersåtar.  Privilegier är något som undersåtar har, medan rättigheter är något som suveräner har.  Konungen är självständig, undersåtarna är det inte.

Den filosofiska frågan är, med vilken rätt står någon över någon annan?  Om det är för att någon någon gång haft bättre vapen eller rentav för att någon någon gång fått det förtroendet, så är sådan rätt inte evig.  Den rätten måste ständigt förtjänas på nytt.  Det var t.ex. för att makt alltid korrumperar som förenta staternas grundare menade att befolkningen med vissa mellanrum skulle bli tvungna att med vapenmakt störta den gamla regeringen för att bilda något nytt.  Det var också därför befolkningen alltid skulle ha rätt att beväpna sig.

Såvida man inte anammat det kollektivistiska tänkesättet att alla ska vara lika osjälvständiga under något slags kollektiv så måste rättigheter komma från självständiga människor.  Och då kommer man t.ex. fram till dessa grundläggande rättsfilosofiska principer:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

Här ovan har vi den grundläggande konflikten mellan kollektivisterna och de som tror på frihet, självständighet och oförytterlig rättighet att försvara sig och sin självständighet.  Detta är i själva verket samma konflikt som ledde till att de självständighetslängtande en gång lämnade Europa.  Men vilken ny kontinent ska vi nu kunna fly till?...  Det finns inte längre någonstans att fly, vi måste försvara oss där vi är.  En slav har alltid rätt att revoltera, glöm det aldrig.  Att det är ett kollektiv som förslavat förändrar inte detta.  Oförytterliga rättigheter är oförytterliga rättigheter, och får alltid försvaras, allt annat är tyranni.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-07-07

//