"Ord och inga visor" inlägg

2015-12-10 16:22 LegeNet
Skriv ut

{Originallänk till inlägget i Dagens Juridik tråd om mänskliga rättigheter.  LegeNet 2015-12-10 16:22:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes?page=1#comment-55741 .}
 

LegeNet tors, 2015-12-10 16:22

Ove Mollvik 2015-12-10 11:21:  "När svenska lagar i praktiken kunnat ge skydd åt djur och natur hellre än åt människor är det vårt ursprungliga avtal om vår gemensamma och likvärdiga särart för att kunna leva i fred med varandra som gått förlorad.  Juristerna som ändå inte förstått skillnaden kan nu lika väl använda sitt betyg från teologiska fakulteten i motsatt syfte."

Jag har tidigare läst stora delar av propositionen bakom miljöbalken och miljöbalken.  Jag kan se vilket förtryckarverktyg den typen av lagstiftning är.  Som Ann skriver 2015-12-06 14:39:  "Det finns mycket goda skäl till att både Svenska Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Miljöbalken m.fl. olagliga lagar inte anmälts i enlighet med Anmälningsdirektivet 98/34/EG - de hade helt enkelt aldrig hållit för en granskning med avseende på EKMR eller FEUF."

Och nu ska vi få en global miljödomstol, se Agenda 21, numera 2030 Agenda, och klimatmötena.  Sverige har en duktig visselblåsare i ämnet, den svenske forskaren Jacob Nordangård.  På NewsVoice redovisar han lättillgängligt i fyra artiklar om hur människan som den stora klimatboven var planerad, om det vetenskapspolitiska spelet, om GLOBE som ett mäktigt verktyg för eliten och i sista delen, "Det stora avslöjandet", om disputationen för hans avhandling och händelserna kring detta.  (Detta är en länk till den artikeln, och de andra delarna är länkade från den.)

Jag funderade i dag på att systemtjänarna nog känner sig existentiellt hotade av systemavslöjarna.  De ser inga alternativ till systemet, och systemavslöjare uppfattas därför som existentiella hot.  Påminner mig om Baruch Spinozas ord (senare Benedict de Spinoza) i inledningen av del 4 i hans Etiken, om människans träldom:  "Människans oförmåga att tygla och hämma affekterna kallar jag träldom; ty en av affekter hemsökt människa är inte sin egen herre utan prisgiven åt tillfället, vars makt över henne är sådan att hon ofta tvingas att, trots att hon ser det bättre, ändå söka det sämre."  I Spinozas mening är systemtjänarna trälar som trots att de ser det bättre, söker det sämre.

Men alla måste inte vara trälar.  Det går att se alternativ.  Alternativ måste heller inte vara officiellt godkända för att vara verkliga.  Spinozas trälar kan behöva hjälp att se detta.  Min egen slutsats efter alla rättsövergrepp jag tagit del av är att etablerade sakförhållanden inte i sig har någon makt, så länge det är "Makt är rätt" som försvaras.  Raili Riig 2015-12-10 09:14:  "Man får ta rätt på de som fungerar och är ärliga i "systemet", de är väl närmast utrotningshotade."  Så sant, så sant.  Förtrycket har dock bara den makt vi kollektivt skänker det genom lydnad.  Låter vi förtryckarna skrämma oss, då förblir vi trälar.  I USA talar underrättelseinsiders om att slå ihjäl den nationella säkerhetsbesten ("Slaying the National Security Beast" i Veterans Today av Preston James, Ph.D).  Det var till sin effekt vad John F Kennedy sa några dagar innan han mördades, att ett fritt och öppet samhälle inte kunde ha officiella hemligheter, hemliga organisationer osv..  De sammansvurna mördade den gången honom, men de sammansvurna har fortfarande bara den makt vi skänker dem genom lydnad.  Och just denna lydnad är nu äntligen under rejäl uppluckring.  Ska vi bli fria denna gång?

De statskriminella* har förstås också hela tiden en plan.  Den användes mot Kina i det som är känt som "Opiumkriget", och nu tycks den ingå som element eller tillägg till Harvard universitetets strategi «Strategic Engineered Migration as a Weapon of War».  Det finns på en rysk site en artikel om det med samma rubrik som dokumentet; Harvard University: «Strategic Engineered Migration as a Weapon of War».

Som detta användes mot Kina i "Opiumkriget" krossades civilsamhället inifrån, och det finns anledning att förmoda att den vanliga svenska polisens infiltratörsverksamhet i själva verket fungerar i motsatt riktning så systemet engageras i att försvara sig mot avslöjanden så att polis, säkerhetstjänst, politik, rättssystem och övrig juristkår kommer att göra allt för att dölja maktens brott*.  Detta tycks ju numera dessutom vara vad juristerna utbildas för.  Även rättssystemet kommer därför att skydda detta det mäktigaste förbrytargänget, medan det förstör civilsamhället.

Men givetvis finns det i alla organisationer människor.  Motståndet kommer inifrån i och med att människor förstår mer och mer.  Om vi kan förstå hur maktens människor korrumperas kanske vi kan skapa möjligheter för sanningskommisioner, och att i någon mån kunna förstå vedervärdiga brott* i relation till att vi förstår brottslingarnas* situation.  Medan om alla vägrar förstå, då finns det ingen lösning.

*:  Jag använder ovan begreppen statskriminella, brott och brottslingar för även om de med kontroll över stater kan skriva sina egna brottsbalkar så är brott mot mänskligheten ändå brott mot mänskligheten.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//