Den esoteriska orsaken till att arkeologi = historien förstörs i Irak

2015-04-19 17:50 LegeNet
Skriv ut

Divided We Fall.  Därför demoniserades Babylon av splittrarna:  För att hålla oss splittrade.  Babylon, eller mer precist gudinnan Ishtar, ansågs vara gudinnan för både liv och krig, odelad.  Sedan delades detta symboliskt mellan Venus och Mars.  Så lades förutsättningarna för att kunna skylla ifrån sig.  Bokreligionerna hakade på med att projicera bort hälften på "de andra", "det onda", "ondskan".
I dagens svenska ankdamm upprätthålls splittringen av grindvakter.  Nu är "de andra" o.s.v. mer de med icke godkända tankar.  De med tankar som "ej får tänkas".
På så sätt upprätthålls en avgrundsdjup kognitiv spricka mellan erkänd verklighet bland etablissemanget och "The Barbarians at the gate", som kallas olika saker, se t.ex. Rasmus Fleischers avhandlingar om konspiracism.
Här skryter samma Rasmus Fleischer 2010-05-18 om hur han menar att han varit orsak till uteslutning av en centerpartistisk riksdagskandidat:  "Ove Svidén-historien:  Hur jag tvingade centerpartiet att dra tillbaka sina valsedlar".  (Arkiverad sida, när eller om Rasmus Fleischer förstår sin egen roll kan han tänkas vilja ta bort spåren, men det han gjort ska inte kunna döljas i efterhand för om han har rätt så har han bidragit till att isolera den politiska pseudo-verkligheten från verklighetskontakt.)

Se här även Inanna myten, Inanna som är ett annat namn på gudinnan.  Jag tänker på denna myts skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens, där gudinnan Inanna efter att ha bekräftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade "me" (uttalas "may").  Dessa me, varav gudaskap är en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Konsekvensen av att ge människan dessa me var att människan kunde bli gud, om hon så önskade, men att hon måste ta det goda med det dåliga.  Såväl me för livsglädje som me för krig.  Härur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc.  När gudinnans kraft avtog så avtog även det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvändes till motsatsen.  Tänk symboliskt en vassrugg som symboliserar från många förenade, mångfald och ingen begränsning av kreativitet och tänkande.  I motsats då till den filosofi som på latin står på de amerikanska dollarsedlarna, "E pluribus unum" - från många, enhet = enandet av mångfald.  Det senare representerar istället det rådande gammeltestamentliga tänkandet.

Ishtar Babilu Dingir:  The whole subject of ancient Babylon has been demonised in both the mainstream and alternative media.  Från Ishtar Babilu Dingir, "The Stargate of the Whore of Babylon", mina understrykningar och fetningar:

"In the Babylonian myths, Ishtar was the daughter of the moon god, Sin, and was considered to be the goddess of love, war and fertility.  When Alexander the Great conquered Babilu in 333 BCE and the Greeks changed its name to Babylon, they also divided Ishtar's powers between their own Venus and Mars."  (Fast man kan undra varför hon inte skriver att grekerna delade upp Ishtars egenskaper på Afrodite och Ares?  Varför skulle grekerna använda de romerska namnen och inte sina egna?)

"The Kabbalist magicians of the freemasons and the Templars understood about the nature of duality and used their magical knowledge to help the Roman emperor Constantine to establish the new religion of Christianity.  They created a two-headed, dualistic Janus of a religion in which the masses only saw one head ...that of the loving Jesus Christ, who turned the other cheek, who fed and healed the sick and poor, while not forgetting to 'render unto Caesar what is Caesar's'.

For the other head of Janus, an entity was created on the dark astral planes which was a facsimile of who they imagined Lucifer to be.  They originally called him Baphomet, but in recent centuries, they have come to call him Lucifer.  This entity is a sort of extra-dimensional scarecrow, dressed in the clothes of how they perceive Lucifer ought to look, and who to them is the personification of evil.  By 'evil', I mean the opposite of 'live' or life enhancing.  This is a Death Cult and the 'false god', to which they sacrifice children and 'feed' with the blood of perpetual wars, clanks around in heavy chains - the soul of the entity imprisoned therein as much a slave to the evil ones as we have been, until now."
 

Notera särskilt den allra sista understrykningen/fetningen.  Skapade svartmagikerna en "Tulpa" (Tulpas: Intelligent companions imagined into existence), en entitet på astralplanet, genom att ladda den med intentionen tills den manifesterade där, och har de sedan använt alla dessa offer för att göra denna skapelse mycket mäktig, och är denna skapelse i sig själv nu en målvakt för svartmagikernas maktstruktur?

Märk väl, Ishtar ansågs vara gudinnan för både liv och krig, odeladSedan delades makten.  Så lades förutsättningarna för att kunna skylla ifrån sig.  (På en målvakt!  — Det stormar på toppen.  Det är inte roligt att vara utsedd till målvakt.  Det kräver nog en hel del utpressning.)

"Hear, O Israel, Jehovah, the Lord our God is One,
But we, Jehovah his people, are dual and so undone" — Israel Zangwill

Den som kontrollerar båda sidorna av en dualitet måste ju "tala med kluven tunga", vara "duplicitous", bedräglig.  Härska genom att söndra, eller som ju kinesen skrev, The Secret of Wu Tui som är:  "If 'The Enemy of my Enemy is my Friend', what is the most exquisite secret that could be proposed?"  Kan det vara att "I pretend to be friend with my enemy & and are really a friend to my so called enemy."  Alltså, skapa din egen "fiende" som du kontrollerar (kontrollerad opposition...), för att få makt över din verkliga fiende, som du låtsas vara vän med.  Och började detta med att projicera bort en del av ansvaret på "en annan", en på astralplanet skapad "låtsasvän", "det onda"?  Som sedan måste matas med offer?

För envar tycks vara skapare, om envar tar sig den makt envar redan har...

 

— En; Allmänt kallad:  LegeNet

//